Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.Cuối năm 2019, xã Lộc Yên đã hoàn thành 17/20 tiêu chí, Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020