Thực hiện Kế hoạch về Đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp cho Đoàn viên thanh niên, lao động tự do trên địa bàn xã. Sáng ngày 7/5/2022, tại Hội trường UBND xã Lộc Yên, Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân xã phối hợp với Công ty Cổ phần đào tạo và cung ứng nhân lực Thành Sen tổ chức Hội thảo tư vấn Xuất khẩu lao động và Du học sang các nước, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản.